Kollox dwar Ganirelix Acetate (Ganirelix)

1. Ganirelix Aċetat (Ganirelix)
2. Kif jaħdem Ganirelix Acetate?
3. L-ogħla effetti ta ’3 ta’ Ganirelix Acetate
4. Kif għandna nużaw injezzjoni ta ’Ganirelix Acetate (Ganirelix)?
5. Twissija ta 'Ganirelix Acetate (Ganirelix)
6. Riżorsa ta 'Ganirelix onlajn

1. Introduzzjoni ta 'Ganirelix Acetate (Ganirelix) phcoker

Ganirelix Acetate huwa proteina magħmula mill-bniedem li tgħin fit-tnaqqis ta 'ċerti ormoni fil-ġisem. Jidħol fi klassi ta 'drogi magħrufa bħala antagonisti tal-GnRH jew sempliċement antagonisti. Dawn il-mediċini jintużaw biex jipprevjenu ovulazzjoni prematura. Illum Ganirelix Aċetat huwa popolari ħafna minħabba l-użu faċli tiegħu u r-rati għoljin ta ’tqala li jirriżulta fih.

2. Kif jaħdem Ganirelix? phcoker

Meta wieħed ikun fuq teknoloġija riproduttiva assistita (ART) u jkun qiegħed jgħaddi minn stimulazzjoni eċċessiva tal-ovarji kkontrollata, hija tista 'tesperjenza żieda fil-livelli ta' estroġenu bħala rispons għall-Ormon ta 'Stimulazzjoni tal-Follikuli. Sussegwentement, jista 'jwassal għal produzzjoni bikrija tal-ormon luteinizzanti u għalhekk ovulazzjoni prematura.

Bħala riżultat, il-bajd rilaxxat mhux matur biżżejjed biex jipprovdi għal impjantazzjoni jew konċepiment b'suċċess. Huwa għalhekk li l-esperti mediċi ħarġu bl-antagonisti tal-GnRH, eż., Ganirelix u ormon li jerħi l-gonadotrofina agonisti tal-GnRH, eż. Leuprolide biex jipprevjenu r-rilaxx prematur ta 'l-ormon luteinizzanti u b'hekk iżidu r-rata ta' suċċess tal-proċedura tal-fertilità.

Waqt protokoll ta 'stimulazzjoni eċċessiva kkontrollata, għandek tinjetta Ganirelix Acetate madwar is-sitt jum tat-terapija b'FSH. Ganirelix jaħdem billi trażżan il-produzzjoni ta ’l-ormon luteinizzanti billi timblokka r-riċetturi tal-GnRH fil-livell pitwitarju. Jinduċi wkoll trażżin veloċi u riversibbli tas-sekrezzjoni tal-gonadotrofina wara li tużaha fi żmien ftit jiem.

Is-soppressjoni ta ’l-ormon endoġenu luteinizzanti kkaġunat minn Ganirelix hija aktar minn dik ta’ l-ormon endoġenu li jistimula l-follikulu. L-amministrazzjoni ta ’Ganirelix Acetate tiddependi fuq il-mara individwali imma fuq medja; għandu jintuża għal erba 'sa ħamest ijiem.

Ganirelix Acetate jaħdem billi jikkontrolla l-produzzjoni ta 'l-ormon luteinizing surge u mhux sorprendenti li ġie preskritt lil dawk li qed jippruvaw jikkonċepixxu. Dan l-ormon huwa essenzjali fl-ovulazzjoni u għall-bidu tal-fażi luteali taċ-ċiklu. L-ispeċjalista jista 'mbagħad jinduċi l-ormon Luteinizzanti artifiċjalment billi jagħti injezzjoni f'waqtha tal-gonadotrofina korjonika umana (HCG). Dan isir ladarba l-follikuli jkunu ta 'daqs xieraq li għandu jkun evidenti mir-riżultati ta' l-ultrasound (17mm jew akbar).

Wara l-għoti ta 'HSG, l-użu ta' FSH u Ganirelix jitwaqqaf. Ladarba jkun hemm l-għoti ta 'HCG, isseħħ il-maturazzjoni finali ta' l-ooċiti, u l-ovulazzjoni sseħħ għal metodi ta 'inseminazzjoni fil-ħin. L-ooċiti jistgħu wkoll jinġabru għall-proċeduri ta ’l-ART, eż., Il-fertilizzazzjoni in vitro (IVF)


Direzzjonijiet għall-Injezzjoni ta ’Ganirelix Acetate (Ganirelix) pass pass

3. L-ogħla effetti ta ’3 ta’ Ganirelix Acetate phcoker

Tkellem dwar il- Benefiċċji ta 'Ganirelix Acetate, Tippakkjahom f'tagħbijiet. Għandha dak kollu meħtieġ biex ikollha rwol vitali fit-trattament tal-kwistjonijiet tal-fertilità. Dawn li ġejjin huma wħud mill-effetti ta 'Ganirelix Acetate li jirriżultaw mill-użu tagħha;

(1) Ganirelix Acetate bħala proteina magħmula mill-bniedem

Ganirelix Acetate huwa proteina magħmula mill-bniedem li hija dekapeptide sintetika. Proteini magħmula mill-bniedem urew li huma l-ħaġa kbira li jmiss fid-dinja tal-mediċina minħabba li s-sistema immunitarja ma timmirahomx jew tiddegrada mill-enzimi, b'differenza mill-proteini naturali.

Il-proteini magħmula mill-bniedem jimitaw l-istruttura u l-mod kif taħdem il-proteina naturali. Ganirelix Acetate jaħdem billi jnaqqas l-għadd ta 'ċerti ormoni, jiġifieri l-estroġenu fil-ġisem.

(2) Ganirelix Acetate jgħinek tirregola l-ormoni

L-infertilità hija pillola morra biex tibla ’għal kulħadd. Ladarba tkun taf li għandek problemi meta jkollok tarbija, din tista 'taffettak emozzjonalment. Agħar minn hekk, tista 'tħossok li m'hemm xejn li tista' tagħmel dwarha. Daqs diffiċli kemm jista 'jkun is-sitwazzjoni, hemm avvanzi mediċi li jistgħu jgħinuk.

Waħda mir-raġunijiet komuni għaliex in-nisa ma jistgħux jikkonċepixxu hija li għandhom disturbi fl-ovulazzjoni. Fortunatament, madwar 70% ta ’dawn il-każijiet jistgħu jiġu kkurati bl-użu tad-drogi. Problemi ormonali huma waħda mill-kwistjonijiet ewlenin li jikkawżaw ovulazzjoni falluta. Dan għaliex il-proċess ta 'ovulazzjoni jiddependi fuq bilanċ kumpless ta' ormoni u biex l-interazzjonijiet jirnexxu m'għandux ikun hemm tfixkil li jista 'jwaqqaf il-proċess.

Waħda mill-affarijiet li tfixkel l-ovulazzjoni hija meta l-ovarji ma jistgħux jipproduċu follikuli normali li fihom il-bajd jista 'jimmatura. L-ovulazzjoni tista 'ma sseħħx meta l-bajd ikun immatur, u ċ-ċans li jkun hemm fertilizzazzjoni isir kważi ineżistenti. 2019 L-aktar Introduzzjoni Komprensiva Għal Gonadorelin Acetate

Wieħed mill-effetti ta ’Ganirelix Acetate huwa li jgħin biex jirregola l-ormoni waqt il-kura ta’ l-infertilità fin-nisa. Waqt ir-riproduzzjoni assistita, jista 'jintuża biex jimblokka l-azzjoni ta' GnRH fuq il-pitwitarja u b'hekk trażżan il-produzzjoni u l-attività ta 'LH u FSH. Konsegwentement, dan jipprevjeni ovulazzjoni prematura li tista 'tirriżulta fil-ħsad ta' bajd immatur li jista 'ma jkunx ta' għajnuna speċjalment meta wieħed ikun qiegħed jgħaddi minn proċeduri bħal fertilizzazzjoni in vitro.

Mela jekk qed tgħaddi minn problemi ta 'fertilità minħabba problemi ta' ovulazzjoni, allura wasal iż-żmien li tikkunsidra li tuża Ganirelix Acetate. B'din il-mediċina, tista 'tibda l-vjaġġ tiegħek għal ġenituri kburin.

(3) Effetti oħra wara li tħallat ma 'mediċini oħra

Flimkien ma 'mediċini oħra, Ganirelix Acetate jintuża biex jikkura l-infertilità fin-nisa. Ladarba tinjetta Ganirelix Acetate, l-azzjoni tiġi eżerċitata fuq il-glandola pitwitarja u b'hekk tinduċi l-produzzjoni ta 'ormoni li min-naħa tagħhom jistimulaw it-tkabbir u l-iżvilupp ta' bajda.

Fil-passat, Lupron intuża f’Ganirelix Acetate biex jimblokka l-pitwitarju milli jikkawża ovulazzjoni prematura. Meta jintuża, ikun jistimula l-pitwitarja għal ftit jiem u mbagħad irażżanha. Għalhekk wieħed kellu jużah ftit ġimgħat qabel ma setgħet tibda tieħu l-medikazzjoni tal-fertilità għall-istimulazzjoni tal-ovarji.

Konsegwentement, ħafna nisa żviluppaw ċisti fl-ovarji, kundizzjoni li ttardjat aktar il-bidu tal-użu ta 'mediċini għall-fertilità.

Wieħed mill-effetti ta 'Ganirelix huwa li m'għandux il-fażi ta' stimulazzjoni; minflok, is-soppressjoni tal-pitwitarja sseħħ immedjatament. Għalhekk m'hemmx bżonn li tibda l-medikazzjoni qabel tibda tieħu l-medikazzjoni tal-fertilità. Erbgħa sa sitt ijiem wara li tibda tieħu l-medikazzjoni tal-fertilità tiegħek huwa l-aħjar ħin biex tinjetta Ganirelix Acetate. Eżempji ta 'mediċini għall-fertilità użati flimkien ma' Ganirelix Acetate huma Follistim u Gonal F.

Kellem lit-tabib tiegħek dwar użi oħra rigward l-użu ta ' Injezzjoni ta 'Ganirelix Acetate.

4. Kif għandna nużaw l-injezzjoni ta ’Ganirelix Acetate (Ganirelix)? phcoker

(1) Injezzjoni Ganirelix Acetate (Ganirelix)?

Ladarba tkun fit-tieni jum jew tlieta tat-terapija tal-ormon li jistimula l-follikulu (FSH), issa tista 'tibda tuża l-injezzjoni ta' Ganirelix Acetate. 250mcg tal-injezzjoni ta 'Ganirelix Acetate jingħata taħt il-ġilda darba kuljum. Injezzjoni ta 'Ganirelix Acetate isir matul il-porzjon tan-nofs sa l-aħħar tal-fażi follikulari.

Jista 'jkun li ma jkollokx bżonn li tagħti FSH b'mod eżoġenu f'dan il-mument minħabba s-sekrezzjoni endoġenika tal-FSH pitwitarja.

Għandek tkompli bil-kura b'Ganirelix Acetate sal-ġurnata meta tkun somministrat il-Chorionic Gonadotrophin uman (hCG). Ultrasound jista 'jsir biex jiġi vvalutat li hemm numru biżżejjed ta' follikuli li huma ta 'daqs adegwat u allura huwa li jingħata l-hCG biex jinduċi l-maturazzjoni tal-follikuli.

Madankollu, hCG qatt m'għandu jingħata f'każijiet fejn l-ovarji kibru b'mod anormali. Jekk jingħata fl-aħħar ġurnata tat-terapija b'FSH dan jista 'jwassal għall-iżvilupp ta' OHSS (sindromu ta 'stimulazzjoni eċċessiva tal-ovarji)

Direzzjonijiet għall-Injezzjoni ta ’Ganirelix Acetate (Ganirelix) pass pass

(2) Injezzjoni ta 'Ganirelix Acetate (Ganirelix) pass pass

Tipikament, trab ta ’Ganirelix Acetate (129311-55-3) l-injezzjoni hija pprovduta f'siringa sterili li normalment tkun mimlija għal-lest u tingħata biss taħt il-ġilda. Meta nitkellmu dwar injezzjoni taħt il-ġilda, dan ifisser li l-injezzjoni ta ’Ganirelix Acetate tiġi injettata taħt il-ġilda.

Waqt injezzjoni taħt il-ġilda, tintuża labra qasira biex tinjetta l-medikazzjoni fis-saff tat-tessut li jinsab bejn il-muskolu u l-ġilda. Għall-injezzjoni taħt il-ġilda, il-mediċina tiġi assorbita fis-sistema b'rata aktar baxxa u tintuża l-aktar meta metodi oħra ta 'amministrazzjoni ma jkunux daqshekk effettivi.

Qabel ma tinjetta Ganirelix Acetate, iċċekkja jekk hemmx xi frak jew tibdil fil-kulur. Jekk tinnota xi waħda minn dawn, tużahiex.

Peress li Ganirelix Acetate jingħata huwa volum żgħir, injezzjoni taħt il-ġilda hija l-aħjar peress li hija l-iktar mod sigur u l-aktar utli biex il-mediċina tiddaħħal fil-ġisem. Hawnhekk huwa kif għandek tuża injezzjoni ta ’Ganirelix Acetate pass pass;

 • Fittex sit konvenjenti għall-injezzjoni taħt il-ġilda. Is-sit tal-injezzjoni huwa kruċjali fir-rigward tal-għoti ta 'injezzjoni taħt il-ġilda. Injezzjoni ta 'Ganirelix Acetate għandha tiġi injettata fit-tessut xaħmi misjub eżatt taħt il-ġilda. Uħud miż-żoni fil-ġisem tagħna għandhom saff ta ’tessut aktar aċċessibbli meta mqabbla ma’ oħrajn. Dawn il-partijiet tal-ġisem huma l-aħjar għal injezzjoni bħal din għax ladarba l-labra tkun injettata, mhux probabbli li tolqot l-għadam, il-muskolu jew il-vini tad-demm. Jista 'jkun fuq l-addome, madwar il-buttuna taż-żaqq jew madwar żewġ pulzieri' l bogħod miż-żokkra. Jista 'jkun ukoll fuq il-parti ta' quddiem tal-koxxa.
 • Naddaf idejk. Aħsel idejk billi tuża ilma sħun u sapun biex tevita li tbati minn infezzjoni potenzjali. Aċċerta ruħek li taħsel sewwa ż-żona bejn is-swaba ', taħt id-dwiefer u fuq wara ta' idejk. Tista 'tiġbed idejk għal mill-inqas għoxrin sekonda, aħsel imbagħad laħlaħ sew.
 • Iġbor il-provvisti li ser ikollok bżonn. Jistgħu jinkludu s-siringa li fiha l-medikazzjoni, tampuni u kontenitur reżistenti għat-titqib li ser ikollok bżonn meta trid tarmi s-siringa u l-labar użati.
 • Naddaf u spezzjona ż-żona ta ’l-injezzjoni. Eżamina s-sit ta 'l-injezzjoni biex tiżgura li ma jkun hemm l-ebda nefħa, tbenġil, ebusija, ħruq jew irritazzjoni fiż-żona. Naddaf is-sit b'diżinfettant biex tneħħi kwalunkwe batterja madwar is-sit. Naddaf madwar żewġ pulzieri dik iż-żona biex tiżgura li l-mikrobi ma jidħlux fis-sit tal-injezzjoni. Stenna li d-diżinfettant jinxef għal mill-inqas minuta qabel ma tgħaddi għall-pass li jmiss.
 • Żomm is-siringa 'l fuq u neħħi l-għatu tal-labra.
 • Oqros biċċa kbira tal-ġilda bejn is-saba 'l-kbir u s-saba' l-indiċi. Tgħin biex tiġbed it-tessut xaħmi 'l bogħod mill-muskolu u wkoll tagħmel il-proċedura aktar faċli għalik. Kun żgur li għal kull injezzjoni li tagħti, tagħżel sit ta ’l-injezzjoni differenti. Dan jgħin biex tevita li ssir ħsara ż-żona.
 • Billi l-ġilda għadha maqrusa, daħħal il-labra fil-qiegħ ta ’dik il-ġilda f’angolu ta’ 45-90% fil-wiċċ tal-ġilda.
 • Innota li meta tpoġġi s-siringa sewwa, ikun diffiċli li tiġbed lura fuq il-planġer. Jekk tinnota xi demm miġbur fis-siringa, dan ifisser li l-ponta tal-labra mtaqqba arterja jew vina. X'għandek tagħmel huwa li tirtira l-labra ftit u erġa 'poġġiha mingħajr ma jkollok bżonn tneħħi l-labra mill-ġilda. Ukoll, tista 'tikkunsidra li tneħħi l-labra kompletament u tuża siringa ġdida sterili u mimlija għal-lest. Ħu tampun li fih diżinfettant u poġġih fuq is-sit tal-injezzjoni u applika xi pressjoni. Konsegwentement, is-sit tal-injezzjoni għandu jieqaf fsada fi żmien minuta jew tnejn.
 • Irrepeti l-pass u kun żgur li l-labra titqiegħed sew. Issa tista 'tagħfas il-planġer ftit ftit ftit ftit. Dan jiżgura li s-soluzzjoni tiġi injettata b'suċċess waqt li fl-istess ħin ma tħallix il-ġilda tiegħek bil-ħsara. L-ammont sħiħ tal-mediċina fis-siringa għandu jiġi injettat.
 • Neħħi s-siringa malajr u poġġi tampun li fih diżinfettant fuq is-sit. Tinsiex tapplika xi pressjoni peress li tgħin fil-ġlieda kontra l-emorraġija. Tista 'tinnota tbenġil minuri ladarba titlesta, imma dan m'għandux jinkwetak. Huwa komuni u se jmur saħansitra qabel ma tinnota.
 • Is-siringa sterili mimlija għal-lest għandha tintuża darba biss u qatt ma tinqasam. Ladarba tkun lest, armi sewwa biex tevita l-kontaminazzjoni jew l-inċidenti.
 • Bħal f'kull proċedura ta 'injezzjoni, huwa possibbli li jkollok infezzjoni. Jekk tinnota xi ħmura, nefħa, uġigħ qawwi jew sħana, ara tabib immedjatament.

5. Twissija ta 'Ganirelix Acetate (Ganirelix) phcoker

Huwa tajjeb li qabel ma tiddeċiedi li tuża din il-mediċina, issir taf it-twissija ta 'Ganirelix. Din l-informazzjoni hija kritika għaliex ladarba taqraha, tista 'tgħid jekk hux sikur għalik biex tinjetta Ganirelix Acetate jew le.

Kemm jista 'jkollok bżonn din il-mediċina daqstant, huma xi kundizzjonijiet li inti tista' tbati minn dik li tista 'tagħmel din il-mediċina potenzjalment perikoluża għalik. Xi wħud jistgħu ma jkunux neċessarjament mard iżda kwistjonijiet ta 'stil ta' ħajja. Hawn huma xi wħud mit-twissijiet ta ’Ganirelix li jistgħu jaffettwaw l-effettività tagħha.

Ganirelix m'għandux jintuża minn pazjenti li huma magħrufa li jbatu minn sensittivita 'eċċessiva għal din il-mediċina jew għal xi komponenti oħra li fihom din l-injezzjoni. Tinkludi pazjenti li jbatu minn sensittivita 'eċċessiva tal-lattiċe peress li l-protezzjoni tal-labra ta' ganirelix għandha gomma naturali / lattiċe.

Pazjenti li għandhom storja ta ’Gonadotrophin-Releasing Ormone (GnRH) analogi sensittivita’ eċċessiva m'għandhomx ukoll jinjettaw Ganirelix Acetate. Dan għaliex dan jista 'jwassal għal reazzjonijiet severi ta' sensittività eċċessiva jew anafilassi.

Kien hemm każijiet fuq reazzjonijiet ta 'sensittivita' eċċessiva, eż., Reazzjonijiet anafilattojdi li ġew irrappurtati anke wara l-ewwel doża. Mhux ta 'b'xejn nisa li jsofru minn kundizzjonijiet allerġiċi severi huma rrakkomandati li jibqgħu' l bogħod minn din il-mediċina Jekk inti sensittiv għal Ganirelix Acetate jew mediċini oħra bħal nafarelin (Synarel), goserelin (Zoladex), leuprolide (Lupron, Eligard), allura għandek tevitah.

Direzzjonijiet għall-Injezzjoni ta ’Ganirelix Acetate (Ganirelix) pass pass

Insuffiċjenza fl-ovarji

Jekk għandek problema bir-reazzjoni ipotalamika-pitwitarja jew ir-rispons ta 'l-ovarji, allura m'hemmx bżonn li tinjetta Ganirelix Trab aċetat għax jista ’ma jkun ta’ ebda għajnuna. Ir-raġuni għal dan hija li l-istimulazzjoni eċċessiva tal-ovarji tista 'ma tgħinx fil-falliment primarju tal-ovarji.

Ċisti fl-ovarji, sindromu tal-ovarji poliċistiċi

Qabel tibda l-kura b'Ganirelix, għandek tkun taf il-proċeduri ta 'monitoraġġ li għandek bżonn tieħu. F'każ li tinnota xi sintomi ta 'tkabbir ta' l-ovarji, għandek tara tabib immedjatament. Jistgħu jinkludu uġigħ pelviku jew addominali, rimettar, dardir, axxite (distensjoni jew fluwidu fl-addome) jew żieda fil-piż anormali. Gwida dwar il-Benefiċċji ta ’Ipamorelin u l-Użu ta’ Ipamorelin

Waqqaf l-użu ta 'xi aġenti tal-fertilità inkluż dak ta' Ganirelix jekk tiżviluppa sindromu ta 'stimulazzjoni eċċessiva tal-ovarji (OHSS) jew tkabbir tal-ovarji. Ma tistax tinnota tkabbir massimu fl-ovarji sakemm tkun waqaft tuża Ganirelix Acetate għal ftit jiem. Terġax tużah sakemm id-daqs ta ’l-ovarji jerġa’ lura għan-normal.

Huwa rrakkomandat li qabel ma tibda kwalunkwe ċiklu tal-fertilità, eżamijiet tal-pelvi kompluti li jikkonsistu minn ultrasawnd tal-pelvi għandhom jerġgħu jsiru fuq il-pazjenti nisa kollha waqt u qabel ma tibda kwalunkwe ċiklu tal-mediċina għall-fertilità. Pazjenti li għandhom sindromu poliċistiku ta ’l-ovarji (PCOS) huma sensittivi żżejjed għall-gonadotrofini u jistgħu juru rispons esaġerat għal protokolli ta’ stimulazzjoni eċċessiva ta ’l-ovarji.

Fatturi oħra li jistgħu jġegħllek tbati minn sindromu ta 'stimulazzjoni eċċessiva ta' l-ovarji huma konċentrazzjoni għolja ta 'estradiol fis-serum (jiġifieri iktar minn 400pg / ml) qabel l-amministrazzjoni ta' hCG, li jkollhom ġisem dgħif u għandhom età iżgħar.

Ġerjatrika

Ir-riċerka li saret dwar kif Ganirelix Acetate jaħdem fit-trattament ta ’l-infertilità fin-nisa, ma kinitx tinkludi numru biżżejjed ta’ nisa ġerjatriċi. Għalhekk, Ganirelix Acetate mhux irrakkomandat għall-użu f'nisa anzjani li qed ifittxu li jsolvu l-kwistjonijiet riproduttivi tagħhom.

Mard tal-fwied, indeboliment tal-kliewi

Għadhom ma sarux studji dwar l-effetti ta ’Ganirelix fuq pazjenti b’indeboliment tal-kliewi jew mard tal-fwied. Kull min ibati minn kundizzjoni bħal din huwa mħeġġeġ biex juża dan it-trattament b'attenzjoni kbira.

Tfal

Ganirelix għadu ma ġiex ippruvat jekk hux sigur u effettiv għall-użu fuq it-tfal. Twissija Ganirelix hija għalhekk mogħtija kontra l-użu tagħha fi tfal taħt it-tmintax-il sena.

Breastfeeding

Trab ta 'Ganirelix Acetate jikkawża trażżin tal-GnRH, u għalhekk mhuwiex irrakkomandat għall-użu fuq nisa li qed ireddgħu. Jekk omm li tredda 'tiddeċiedi li tuża Ganirelix Acetate, allura hu jew hi għandhom jikkunsidraw li jużaw forom alternattivi ta' tmigħ għat-tarbija tagħhom. Għadu mhux magħruf jekk Ganirelix jistax jitneħħa fil-ħalib tas-sider.

Intossikazzjoni tal-etanol, tipjip tat-tabakk

Ix-xorb alkoħoliku bħall-birra jew l-etanol u t-tipjip tat-tabakk ukoll jista 'jnaqqas il-fertilità jew l-effettività tat-trattamenti tal-fertilità kemm fl-irġiel kif ukoll fin-nisa. Meta wieħed ikun qed juża Ganirelix jew ikun fuq terapija oħra tal-fertilità, huma avżati biex jevitaw użu eċċessiv ta 'alkoħol u tabakk.

Tqala

Mhuwiex rakkomandat li tieħu Ganirelix wara li tkun seħħet il-konċepiment. Qabel tibda tuża Ganirelix Acetate (129311-55-3), għandu jsir test tat-tqala biex tiġi eskluża l-possibilità tiegħu.

Fi studju magħmul fuq 283 twelid li l-ommijiet tagħhom ingħataw ma 'Ganirelix, wera li n-numru ta' anomaliji konġenitali maġġuri u minuri kienu 3 u 18 trabi tat-twelid rispettivament. L-anomaliji maġġuri kienu jinkludu s-Sindrome ta 'Beckwith-Wiedemann, omphalocele u hydrocephalus / meningocele. Dawk minuri inkludew l-idronefrosi, it-testis mhux imdendel, l-idroċell, il-ftuq inguinalis, il-ftuq taż-żokra, it-titqib ta 'l-idejn okkiput / mhux normali, torticollis / palat għoli, subluxation tal-ġenbejn, saba' ċifra supernumerarja, talipes, torticollis / kranju asimmetriku, hemangioma, u sinus sagru. Jistgħu jinkludu wkoll tikketti tal-ġilda u nevus.

Numru ta 'effetti inqas komuni li jiġu bl-użu ta' Ganirelix Acetate huma żieda fil-piż mgħaġġel, dijarea, nefħa u uġigħ addominali jew fl-istonku.

Dawk rari jinkludu;

 • Dgħjufija jew għeja mhux tas-soltu,
 • tightness fis-sider
 • raxx tal-ġilda, urtikarja, ħakk
 • nuqqas ta 'nifs
 • Nefħa jew nefħa tal-għajn, madwar il-wiċċ, l-għajnejn, ix-xufftejn u l-ilsien
 • Taħbit mgħaġġel tal-qalb
 • Sturdament
 • Diffikultà waqt li tibla '
 • sogħla

6. Sors ta 'Ganirelix onlajn phcoker

Hemm ħafna sorsi Ganirelix onlajn, imma x-xiri onlajn jaqbadhom kollha. Minn meta nsibu prezzijiet aħjar biex tevita l-folol, hemm bosta raġunijiet għaliex ix-xiri ta 'Ganirelix Acetate onlajn huwa aħjar milli jkollok iżżur maħżen. Illum, hemm ħafna nies li jixtru l-Ganirelix Acetate tagħhom onlajn, u jien se ngħidlek għalfejn.

B'xiri onlajn, ma jkollokx għalfejn tixtri Ganirelix Acetate u ġġorrha madwar. Li jkollok fil-borża l-ġurnata kollha, meta jkollok bżonn ukoll twettaq attivitajiet personali oħra jista 'jkun uġigħ. Int tibqa 'tiċċekkja l-but tiegħek għall-biża' li tista 'tixrid. Kultant jista 'jkollok imbarazzat meta ħabib li ma ridtx ikun jaf li qed tieħu l-mediċina jarah fil-borża tiegħek. Biex tevita t-tħassib kollu, ixtri Ganirelix Acetate onlajn u ġġibu lill-bieb tiegħek.

Inti tgawdi l-privatezza li tiġi meta int ixtri Ganirelix Acetate online. Ħadd qatt ma jaf li qed tissara ma 'kwistjonijiet ta' infertilità. M'hemmx għalfejn tidħol ġo ​​maħżen u tikseb dik id-dehra stramba ladarba titlob għal Ganirelix Acetate. Fuq l-internet, ħadd ma jkun xhud jew jiġġudikik mix-xiri li qed tagħmel. Fortunatament, tista 'tixtri Ganirelix Acetate onlajn u tgħaddiha b'mod anonimu.

Hija kwistjoni kompletament privata għalik li tfittex mod kif tittratta l-kwistjonijiet tal-fertilità. Għalhekk il-ħin li jmiss li trid tixtri Ganirelix Acetate, tista 'tixtrih fuq l-internet, u dawk snoopy qatt ma jkunu jafu x'qed tagħmel.

Jista 'jiswik inqas ammont ta' flus meta mqabbel mal-mixi fil-maħżen. Il-prezz ta ’Ganirelix jista’ jkun aktar baxx fuq l-internet meta mqabbel mal-ħwienet tal-mixja billi l-ħwienet onlajn għandhom inqas spejjeż ġenerali. Ħaġa oħra li għandha tagħmel tixtri din id-droga onlajn hija li ma jkollokx għalfejn tagħmel kju f'ħanut iffullar li qed jistenna li jservi. Is-smigħ tal-kanzunetti tal-qoxra tax-1980 hekk kif tistenna għexieren ta 'nies qabel ma tagħmel ix-xiri tagħhom jista' jkun ta 'tedjanti.

Biex tevita li dan iseħħ, agħżel il-laptop jew it-telefon tiegħek, ipoġġu fuq il-couch komdu tiegħek b’mug ta ’te u gallettini u għamel ordni fil-minuta.

Jekk tinnota li għandek bżonn mili mill-ġdid ta ’Ganirelix Acetate u ma għandekx il-ħin biex timxi mill-maħżen għall-maħżen li qed tfittex għaliha, allura x-xiri onlajn huwa l-aħjar deċiżjoni li tista 'tagħmel. M'hemmx għalfejn taqbeż doża għax l-ixkafef tiegħek ser jimtlew fl-iqsar żmien. Ġibha kkunsinnata hekk kif tinnota li għandek bżonn mili mill-ġdid u qatt mhu se jispiċċaw.

Madankollu, biex ikollok proċess ta 'xiri onlajn bla xkiel, trid toqgħod attent ħafna peress li hija suq bħal kull prodott ieħor. Fuq l-internet, hemm kemm bejjiegħa leġittimi kif ukoll dawk diżonesti li jbiegħu drogi foloz bi prezz ta ’Ganirelix bi skont kbir. Oħrajn jista 'ma jkunx fihom l-ingredjent attiv li trid u għalhekk jistgħu ma jagħtux il-benefiċċji ta' Ganirelix li int wara.

Drogi oħra jista 'jkun fihom ingredjenti perikolużi li mhumiex elenkati, u li jista' jkollhom interazzjoni mhux mistennija ma 'mediċini oħra li tkun fuqek. Aghar minn hekk, tista 'twassal biex tbati minn effetti sekondarji perikolużi jew problemi ta' saħħa. Mediċini oħra jistgħu ma jkunux ġew maħżuna kif xieraq, eż., Bil-kontrolli meħtieġa tat-temperatura u dan jista 'jagħmel il-mediċina ineffettiva. Bħala riżultat, tista 'tuża l-flus tiegħek fuq il-mediċina u qatt ma tinnota xi benefiċċji ta' Ganirelix.

Phcoker.com huwa l-aqwa sit fejn tista 'tixtri Ganirelix Acetate (129311-55-3). Hawnhekk issib l-aħjar prezz ta 'Ganirelix u tgawdi wkoll il-konvenjenza ta' servizzi eċċellenti li jagħtuk ftit paċi tal-moħħ matul il-proċess.

Għandna tim iddedikat ħafna għall-kura tal-klijenti li huwa lest li inti sservi malajr kemm jista 'jkun u pjaċevoli. Ukoll, tagħna Prezz Ganirelix huwa affordabbli ħafna, u tista 'tkun ċert li hija aktar faċli minn dak li normalment tħallas. Aħna dejjem ħerqana li nnaqqsu l-prezz tal-Ganirelix għax aħna nieħdu ħsieb il-but tiegħek. Barra minn hekk, m'hemm l-ebda tariffi moħbija oħra apparti mill-ispiża tal-Ganirelix fuq il-websajt.

Il-kwalità tagħna hija l-aqwa li qatt ikollok fis-suq. Tista 'tistrieħ fuqna bis-saħħa tiegħek għax aħna sit affidabbli li ser joffrilek il-ftehim reali. Aħna nassigurakom li ser tirċievi biss Ganirelix Acetate pur, mhux adulterat. Ladarba tuża Ganirelix Acetate ordnat minna, tgħid id-differenza minn dik minn ħwienet oħra għax tagħna tmur lil hinn mill-aspettattivi tiegħek.

Aħna nifhmu li saħħa tajba hija s-sinsla tal-għajxien ta ’ħajja komda. B'kont meħud ta 'dan, aħna s-sors ta' Ganirelix li ser noffrulek bi twassil ta 'malajr, prezzijiet baxxi, Ganirelix Acetate ġenwin (129311-55-3) u kwalunkwe appoġġ ieħor li jista ’jkollok bżonn minna.

Ordna mill-aqwa sors ta ’Ganirelix b’kunfidenza u ibda tgawdi l-benefiċċji ta’ Ganirelix illum.

Referenzi

 1. Bijoteknoloġija u Bijofarmaċewtiċi: It-Trasformazzjoni tal-Proteini u l-Ġeni fi Drogi, paġna 327
 2. Prinċipji ta 'Foye tal-Kimika Mediċinali, Thomas L. Lemke, David A. Williams, paġna 231
 3. Mosby's GenRx: Referenza Komprensiva għal Drogi Ġeneriċi u ta 'Preskrizzjoni ta' Ditti, Serje ta 'Ktieb ta' Referenza tat-Tabib ta 'Preskrizzjoni Ġenerika, Mosby 2001, paġna 1133-1134